Bảng giá taxi tham khảo giúp quý vị xác định được kinh phí cũng như dự trù tốt hơn cho chuyến đi

 

 

Bình Dương KM 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Thuê xe đi Dĩ An 50 900.000 1.000.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu 50 900.000 1.000.000 1.400.000 2.000.000 2.500.000
Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 80 1.000.000 1.100.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 80 1.000.000 1.100.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000
Thuê xe đi TP mới Bình Dương 80 1.000.000 1.100.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam 80 1.000.000 1.100.000 1.500.000 2.200.000 3.000.000
Thuê xe đi Tân Uyên 100 1.100.000 1.200.000 1.500.000 2.500.000 3.200.000
Thuê xe đi Bến Cát 100 1.100.000 1.200.000 1.500.000 2.500.000 3.200.000
Thuê xe đi Phú Giáo 130 1.200.000 1.300.000 1.700.000 2.800.000 3.500.000
Thuê xe đi Bàu Bàng 140 1.200.000 1.300.000 1.700.000 2.800.000 3.500.000
Thuê xe đi Dầu Tiếng 170 1.300.000 1.400.000 1.900.000 3.000.000 3.800.000